Overige conflicten

Ik ben gespecialiseerd in arbeidsmediation en zakelijke conflicten. Een en ander voortvloeiend uit mijn achtergrond in het bedrijfsleven (zie ook www.mgmsolutions.nl).

Maar ook voor overige conflicten zoals familiekwesties, burenruzies, verzekeringskwesties, conflicten op school, etc. ben ik inzetbaar. Echtscheidingen en omgangsregelingen kennen echter een geheel eigen dynamiek. Dit vraagt een ander specialisme, iets waarin ik mij persoonlijk niet verder heb verdiept. Uiteraard help ik je graag bij het zoeken naar een voor jou geschikte mediator op dit specialistische vakgebied.