Zakelijke kwesties

MGM Mediation ziet dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van mediation bij zakelijke conflicten en geschillen. De gang naar de rechter is tegenwoordig vrijwel altijd de laatste stap. De uitkomst van een gerechtelijke procedure is namelijk onzeker en kost je veel geld, tijd en energie.

Een vroegtijdige analyse van het conflict ligt veel meer voor de hand. En zo’n analyse laat je zien dat de mediationaanpak erg kansrijk is. Daarom wordt er in het bedrijfsleven steeds vaker voor mediation gekozen. Inmiddels is dit zelfs al een maatschappelijke trend te noemen.

Het is dan ook niet vreemd dat mediation onderwerp van gesprek is in de Tweede Kamer. Er zijn hierover reeds wetsvoorstellen ingediend. Deze wetsvoorstellen beogen twee zaken:

  1. Om mediation steviger te verankeren in onze samenleving.
  2. Om de rechterlijke macht te ontlasten.

Zo moeten ondernemers of zakenpartners die een conflict of geschil met elkaar hebben, straks eerst bij de rechter uitleggen of zij met behulp van mediation al hebben geprobeerd de kwestie die hun verdeeld houdt op te lossen. Indien dit niet het geval is, dan zal door beide partijen onderbouwd gemotiveerd moeten worden waarom (nog) niet voor deze optie is gekozen.

Mediation biedt je bij zakelijke geschillen aanzienlijke voordelen

  • Oplossingen op eigen kracht en naar eigen inzicht.
  • Belangrijke kostenbesparing ten opzichte van een gerechtelijke procedure.
  • Geen halfslachtige compromissen, maar een uitkomst die door beide partijen wordt gedragen.
  • Geen ongewenste, onnodige en meestal schadelijke aandacht van de media.
  • Geen reputatie- of imagoschade.

Kies uiteraard wel voor een mediator die gespecialiseerd is in zakelijk conflicten!

Mediators die optreden bij zakelijke conflicten en geschillen, moeten zicht hebben op de cultuur binnen organisaties en kennis hebben van de processen binnen de bedrijven waar ze voor optreden. Ze hebben senioriteit nodig om zodoende volledig geaccepteerd te worden als begeleider bij vaak gecompliceerde geschillen. Daarmee dragen ze procesmatig bij aan het behalen van haalbare, werkbare en constructieve oplossingen. MGM Mediation heeft jarenlange ervaring in het bedrijfsleven en de daarbij behorende dynamiek. Je krijgt bij MGM Mediation dus een mediator die bekend is met het werkterrein en de stakeholdersbelangen.

MGM Mediation werkt bij zakelijke conflicten nauw samen met Ernst Lammerse van Lammerse Accountants (www.lammerse.nl). Indien gewenst kan Ernst Lammerse op elk willekeurig moment bij de mediationgesprekken aanschuiven om het proces mede te begeleiden vanuit zijn expertise en werkveld.