Het mediationproces

Tijdens het gehele mediationproces is er aandacht voor jouw verhaal, jouw emoties en jouw belangen. Mediation leert dat een oplossing snel dichterbij komt op het moment dat je ervaart dat er weer meer begrip en respect voor elkaar is. Zodra jullie weer in staat zijn op constructieve wijze met elkaar te communiceren, bereid zijn naar elkaar te luisteren en jullie in te leven in de belangen van de ander, is de oplossing nabij.

Uit welke stappen bestaat het mediationproces?

Vaak vinden mensen het prettig als ze vooraf weten wat hen te wachten staat. Tijdens het mediationtraject worden er 7 fases doorlopen. Vanzelfsprekend zul jij je hier niet continu bewust van zijn. Het is de bedoeling dat de fases achtereenvolgens worden doorlopen. Echter, indien nodig, kan altijd even worden teruggegaan naar een vorige fase. Tot het moment van het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst (zie fase 7) ben je nergens aan gebonden en kun je overal op terugkomen. Doorgaans kan het gehele proces in twee tot vijf bijeenkomsten van ongeveer 1,5 a 2 uur worden doorlopen. Uiteraard is dit helemaal afhankelijk van de aard van het probleem. Aan het einde van elke bijeenkomst vat ik de voortgang samen en maken we vervolgafspraken met elkaar.

Fase 1

Dit betreft de voorbereidende fase. Telefonisch plan ik een concrete eerste afspraak met jullie. Voorafgaand aan de eerste afspraak krijgen jullie schriftelijke informatie toegestuurd, waaronder een concept mediationovereenkomst. Om mijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid te borgen, hecht ik er waarde aan de inhoud van de kwestie pas te bespreken wanneer we met elkaar om tafel zitten. In het telefoongesprek zal slechts de globale omschrijving van de kwestie aan de orde komen.

Fase 2

Deze fase start en eindigt in principe tijdens onze eerste afspraak. We maken persoonlijk kennis en je krijgt uitleg over het mediationproces. Ik informeer jullie hierbij over de belangrijkste aspecten van mediation (waaronder de vertrouwelijkheid, vrijwilligheid, vrijblijvendheid, commitment etc.). Nadat ik jullie eventuele vragen hierover heb beantwoord, wordt de mediationovereenkomst ondertekend. We tekenen allemaal. Dat wil zeggen zowel jullie, de conflictpartijen, als ikzelf, de mediator.

Fase 3

In deze fase nodig ik jullie uit over en weer je verhaal te vertellen. Ik luister actief, vat samen wat jullie gezegd hebben, herformuleer en stel vragen. Jullie belangen, wensen en doelen worden in kaart gebracht. Je zult merken dat aan het einde van deze fase de communicatie vaak al een stuk soepeler verloopt en dat er weer naar elkaar wordt geluisterd.

Fase 4

Jullie wederzijdse belangen worden nader in kaart gebracht en door mij geverifieerd: Wat vind je belangrijk? Zijn alle punten benoemd? Welke belangen zijn gemeenschappelijk, verenigbaar en tegengesteld? Vaak komen jullie er in deze fase achter dat er meer gemeenschappelijke belangen zijn dan je vooraf dacht. Er ontstaat meer en meer vertrouwen dat jullie er samen uit zullen komen.

Fase 5

In deze fase gaan jullie met elkaar onderhandelen over de zaken die jullie in fase 4 hebben vastgesteld. Voor ieder belang worden mogelijkheden bedacht om tot een oplossing te komen, die we noteren als mogelijke opties. Op het moment dat jullie aan de hand van de mogelijke opties voor alle punten/belangen een oplossing hebben gevonden, is er sprake van overeenstemming.

Fase 6

In deze fase worden de onderhandelingsresultaten geverifieerd en getoetst aan jullie wensen. Tevens zullen de resultaten worden getoetst op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Is nu alles geregeld? Of zijn er nog open eindes? Desgewenst worden de resultaten vastgelegd in een concept vaststellingsovereenkomst, zodat je deze, indien vooraf overeengekomen, kunt bespreken met je eventuele adviseur.

Fase 7

Na akkoord wordt de vaststellingsovereenkomst door alle conflictpartijen ondertekend en zal de mediation worden beƫindigd.