Wat kost mediation?

Mediation brengt vaak de nodige emoties en spanningen met zich mee. Over de kosten, of liever gezegd de investering in je eigen toekomst, wil je dan liever geen zorgen hebben. Duidelijkheid hierover is dus erg van belang.

In mijn tarief houd ik rekening met de volgende criteria:

 • Mijn achtergrond in het bedrijfsleven alsmede mijn ervaring met de dynamiek binnen organisaties.
 • De opleidingen die ik heb gevolgd om MfN-registermediator te worden.
 • De specialismen die ik vervolgens heb gekozen, waaronder arbeidsmediation.
 • Het soort mediation en de bijkomende werkzaamheden.

Het eerste half uur (telefonisch) advies breng ik niet in rekening. Dit is op kosten van MGM Mediation en geheel vrijblijvend. Tijdens onze telefonische kennismaking vertel ik je over mijn werkwijze en wat je van mij kunt verwachten. Na dit korte kennismakingsgesprek kun je vervolgens beslissen of je mij als mediator wilt aanstellen. Uiteraard zullen jullie daar beiden mee in moeten stemmen. Indien jullie daartoe besluiten zullen de kosten en de verdeling daarvan worden vastgelegd in een zogenaamde mediationovereenkomst. Voordat de mediation van start gaat weet je qua kosten dus precies waar je aan toe bent.

Goed om te weten

 • Ik breng een uurtarief in rekening. De hoogte van het tarief is afhankelijk van het soort casus.
 • Een mediationtraject duurt gemiddeld tussen de 2 en 10 uur, verdeeld over een aantal gesprekken.
 • Ook de voorbereidingskosten, d.w.z. de kosten voor het inlezen in de materie en bijvoorbeeld kosten voor het opstellen van de vaststellingsovereenkomst zal ik in rekening brengen.
 • Mediationgesprekken worden zo veel mogelijk gevoerd op een, voor partijen, neutrale locatie. De sessies vinden daarom zoveel mogelijk plaats op locatie bij MGM Mediation, te weten in Den Haag of in Velp (Gld). Daardoor zullen er geen extra huisvestingskosten, zoals locatiehuur en cateringkosten, in rekening gebracht worden. MGM Mediation opereert mobiel en landelijk. Indien gewenst kan er ook elders vergaderruimte gehuurd worden. De kosten hiervan komen dan wel ten laste van partijen.
 • Indien je een rechtsbijstandsverzekering hebt, loont het vaak de moeite bij je verzekeraar na te gaan of deze het mediationtraject wil vergoeden. Dit laatste is steeds vaker het geval.
 • In de praktijk is het al gauw goedkoper een conflict via mediation op te lossen dan via de rechter.
 • Voor mijn dienstverlening moet ik BTW (thans 21%) in rekening brengen.

Verdeling kosten

 • De kosten voor een arbeidsconflict (arbeidsmediation) en een re-integratietraject worden veelal geheel door de werkgever betaalt. Soms vraagt de werkgever een, meestal beperkte, bijdrage aan de werknemer.
 • De kosten voor een zakelijk conflict worden meestal door beide partijen gelijkelijk gedragen.
 • De kosten voor mediation bij overige conflicten worden eveneens meestal door beide partijen gedeeld. Je kunt daar samen met elkaar afspraken over maken. In het kader van de gelijkwaardigheid tijdens de mediation is het in ieder geval gebruikelijk de kosten gelijkelijk te verdelen.