Waarom mediation?

Mediation is in veel gevallen een geschikte vorm voor het oplossen van conflicten en geschillen. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding, een zakelijk geschil of arbeidsconflict. Voor mediation zijn de volgende voorwaarden van groot belang:

 • Je wilt het probleem snel opgelost hebben.
 • Je wilt in alle vrijheid zelf beslissingen kunnen nemen inzake het conflict (zelfbeschikking). Je wilt niet dat een derde partij (bijv. een rechter of arbiter) de beslissing van je uit handen neemt.
 • Je bent bereid je actief in te zetten om het probleem op te lossen.
 • Je bent bereid je vooraf te committeren aan geheimhouding.

Vanzelfsprekend is het belangrijk dat ook de ander, met wie je een conflict hebt, zich kan vinden in bovengenoemde voorwaarden. Als mediator zoek ik graag voor je uit of de andere partij bereid is om mee te werken aan mediation.

Persoonlijke of zakelijke overwegingen

 • Het behoud van de relatie is belangrijk voor je. Bij mediation is de kans op behoud of herstel van de persoonlijke of zakelijke relatie erg groot.
 • Emotionele betrokkenheid. De emoties die bij het conflict komen kijken en de achterliggende problemen in jullie onderlinge communicatie kunnen de eigenlijke oorzaak van het conflict zijn. Tijdens een juridische procedure, waar puur naar de feiten wordt gekeken, wordt aan deze aspecten nauwelijks aandacht besteed. Bij mediation is er aandacht voor de belangen van beide partijen, dus ook voor de onderliggende emotionele standpunten.
 • Omdat er een geheimhoudingsplicht is voor alle betrokkenen, wordt het conflict bij mediation vertrouwelijk behandeld.

Praktische overwegingen

 • Tijd en kosten. Doorprocederen kan veel tijd en geld kosten. Een mediationtraject gaat veelal sneller dan een juridische procedure. Het kost je dus minder tijd en geld.
 • Wanneer je belangen niet-juridisch van aard zijn. Indien een conflict of geschil niet juridisch van aard is, is mediation zeer geschikt om tot een rechtvaardige oplossing te komen. Bij mediation worden meer belangen behartigd dan alleen de juridisch relevante belangen.

Juist géén mediation, indien:

 • Je een principiële uitspraak van een rechter of arbiter wilt krijgen over een juridisch geschil.
 • Een eerdere mediation niet is geslaagd.
 • Je belang hebt bij een openbare uitspraak.
 • Het conflict zodanig is geëscaleerd dat partijen niet meer bereid zijn met elkaar te willen communiceren.