Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij je, onder begeleiding van een neutrale en onpartijdige mediator, samen tot een duurzame oplossing komt voor de kwestie die jullie verdeeld houdt. Tijdens het mediationproces kun je in alle vrijheid en autonoom over je eigen conflict beslissen. Dit leidt vervolgens tot beslissingen die recht doen aan jouw wensen en jouw eigen behoeftes. Immers, jij beslist. Wil je iets niet? Of ben je het ergens niet mee eens? Dan kun je dat aangeven. Een afspraak in pas bindend wanneer jullie dit schriftelijk vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Tot die tijd is alles geheel vrijblijvend. Mijn rol is jullie te faciliteren en jullie door het proces te loodsen. Zo zal ik jullie bijvoorbeeld helpen de onderlinge communicatie te verbeteren of helpen bij het zoeken naar oplossingen die door jullie beiden worden gedragen. Ik richt mij hierbij dus vooral op het proces, jullie zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de uitkomsten van het traject.

In principe is mediation toepasbaar bij de oplossing van elk willekeurig conflict. Of het nou om een een arbeids- of zakelijk conflict gaat, samenwerkingsproblemen, een burenruzie, ruzie binnen je familie, conflicten op school, echtscheiding, mediation werkt! Zolang jullie beiden belang hebben bij het vinden van een passende oplossing, heeft het zin een mediator in te schakelen.

Persoonlijk ben ik gespecialiseerd in arbeidsmediation en zakelijke conflicten. Een en ander voortvloeiend uit mijn achtergrond in het bedrijfsleven (zie ook www.mgmsolutions.nl). Ook voor overige conflicten zoals familiekwesties, burenruzies, verzekeringskwesties, conflicten op school etc. ben ik inzetbaar. Echtscheidingen en omgangsregelingen kennen echter een geheel eigen dynamiek. Dit vraagt een ander specialisme, iets waarin ik mij persoonlijk niet verder heb verdiept. Uiteraard help ik je graag bij het zoeken naar een voor jou geschikte mediator op dit specialistische vakgebied.